I Czernickie Forum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami za nami

W dniu 9 stycznia br., z inicjatywy Wójta Gminy Czernica Włodzimierza Chlebosza, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrzykowicach odbyło się I Czernickie Forum Integracji z Osobami Niepełnosprawnościami.

Celem Forum było  nawiązanie dialogu  i współpracy w zakresie sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które mieszkają na terenie Gminy Czernica, jak również w ościennych gminach - Siechnice, Jelcz - Laskowice czy Długołęka.
Zauważamy pilną potrzebę wsparcia opieki dla osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku odbyliśmy liczne spotkania z przedstawicielami NGO oraz samymi zainteresowanymi, którzy sygnalizują brak takiego miejsca w tej części Powiatu Wrocławskiego dla swoich potrzeb, w tym potrzeb opiekuńczo – wytchnieniowych. Ośrodki, które istnieją są zlokalizowane w znacznej odległości od naszej Gminy, co utrudnia skorzystanie z ich oferty.

Podczas Forum rozmawialiśmy o potrzebie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych 60+, a także dyskutowaliśmy o potrzebach mieszkańców w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej mającej na celu pozyskanie lub przywracanie u osób z niepełnosprawnościami niezbędnych umiejętności społeczno – zawodowych.

Dziękujemy licznie przybyłym gościom, dzięki którym dyskusja była merytoryczna i bardzo rzeczowa.

W I Czernickim Forum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami udział wzięli m.in.:
Pan Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego,
Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego,
Pan Paweł Parus - Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych,
Pan Milan Usak - Burmistrz Siechnic,
Pan Piotr Duszeńko – przedstawiciel Gminy Długołęka,
Pan Dariusz Koprowski - Sekretarz Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice,
Przedstawiciele Urzędów, Instytucji, Organizacji oraz Fundacji i Stowarzyszeń wspierających osoby z niepełnosprawnościami 
Radni Gminy Czernica, Radni Powiatu Wrocławskiego
Mieszkańcy Gminy Czernica