Więźba w trakcie

Trwają roboty budowlane na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Zakończenie montażu więźby planowane jest w styczniu br. Wartość wykonanych dotychczas robót budowlanych wyniosła na dzień 31 grudnia 2019r. – około 1 339 000 zł.

Poniżej zdjęcia z drona udostępnione przez wykonawcę robót firmę AKBiK sp. z o.o.