Współpraca Gminy Czernica i Wojskowego Klubu Sportowego "Śląsk"

Dziś Pan Włodzimierz Chlebosz - Wójt Gminy Czernica, Pan Janusz Pilch - Dyrektor Wojskowego Klubu Sportowego "Śląsk" oraz Pani Anna Włodarczyk - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzykowicach podpisali list intencyjny o rozpoczęciu współpracy, w szczególności poprzez wspólne dążenie do zorganizowania na obszarze Gminy Czernica warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców, pod egidą Wojskowego Klubu Sportowego "Śląsk".

 Chcemy aby budowana obecnie sala sportowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrzykowicach była wykorzystywana w jak największym stopniu na działalność sekcji sportowych i służyła wszystkim mieszkańcom.
Jakie dyscypliny i jakie sekcje zaistnieją w nowej sali sportowej poinformujemy wkrótce.