21 lat polityki przestrzennej Dolnego Śląska

W dniach 23-24 stycznia Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica uczestniczył w seminarium poświęconym 21 lat geodezji i kartografii na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania zaproszeni goście rozmawiali m.in. o tym jak kształtowała się polityka przestrzenna w ostatnim dwudziestoleciu. Poruszono również ważny temat dotyczący gmin wiejskich – jak środki pochodzące z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej wspierają rozwój obszarów wiejskich.