Nowe oświetlenie ulicy Polnej w Dobrzykowicach

W dniu 24 stycznia br. nastąpiło przekazanie terenu budowy dla zadania pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice ul. Polna dz. nr 48/12, 143/14, 216/2, 215, gmina Czernica”

Prace będzie realizowała Firma Handlowo Usługowa „MIKAR” z Oleśnicy.
W ramach robót powstanie nowe oświetlenie drogowe składające się z trzynastu punktów świetlnych.
 

Wykonanie zadania, zgodnie z zawartą umową ma nastąpić do 30.04.2020r.
Wartość robót budowlanych wynosi  100 245 zł i w całości będzie sfinansowana z budżetu gminy.