Czy wiesz jak się zachować w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego?

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi kampanię społeczną "4U!", która ma na celu przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi TUTAJ