Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

19 lutego 2020r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (pok. nr 19).

Porządek posiedzenia:

1.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii za rok 2019. Spotkanie z kierownictwem GOPS.
2.    Opiniowanie projektów uchwał.
3.    Sprawy różne – bieżącePrzewodniczący Komisji
Ryszard Wychudzki