Sterylizacja

 


STERYLIZACJA KOTEK


Informuję, że w 2018 r. emeryci i renciści mieszkający na terenie gminy Czernica oraz osoby objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w myśl ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) z wyłączeniem osób korzystających tylko z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka mogą skorzystać z bezpłatnej sterylizacji kotek.

W  celu  wzięcia  udziału  w  akcji  należy złożyć wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu akcji  sterylizacji  kotek w roku 2018, dostępny na stronie www.czernica.pl oraz w biurze obsługi klienta wraz z kopią dokumentu potwierdzającego korzystanie w ostatnich 3 miesiącach z pomocy społecznej lub kopią legitymacji emeryta/rencisty;
 

POBIERZ WNIOSEK

POBIERZ REGULAMIN