Spółki wodne

Informacja dla mieszkańców.

Zgodnie z art. 77 ust.1 Prawa Wodnego tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 145) Obowiązek utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki .
 
Na terenie Gminy Czernica działa Gminna Spółka Wodna. Spółka realizuje utrzymanie urządzeń ze składek wnoszonych przez właścicieli nieruchomości objętych działalnością spółki wodnej, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej reprezentujące poszczególne sekcje wiejskie. Wynika to z §10 statutu Gminnej Spółki Wodnej zatwierdzonego przez starostę Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 102/2003 z dnia 11 lipca 2003 roku. Statut GSW oraz decyzja Starosty Powiatu znajduje się na stronie Urzędu Gminy w zakładce po lewej stronie: Informator – Spółki Wodne. http://www.czernica.pl/pl/35824/0/Spolki_wodne.html. Prosimy wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z w/w przepisami i o terminowe wnoszenie składek do sołtysa wsi.

 


Poniżej do ściągnięcia w formacie pdf dokumenty dotyczęce funkcjonowania Spółek Wodnych na terenie Gminy Czernica

  


Statut Gminnej Spółki Wodnej


decyzja o zmianie statutu Gminnej Spółki Wodnej


 

Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego zatwierdzająca Statut Gminnej Spółki Wodnej w Czernicy

 


Zestawienie mielioracji podstawowych

 

Zestawienie mielioracji szczegółowych

- Chrząstawa Mała
- Chrząstawa Wielka
- Czernica
- Dobrzykowice
- Gajków
- Jeszkowice
- Kamieniec Wrocławski
- Krzyków
- Łany
- Nadolice Małe
- Nadolice Wielkie
- Wojnowice

 

 


 

ROK 2009

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ w Czernicy  za   2009 r
----
SPRAWOZDANIE RZECZOWO –FINANSOWE  za 2009r
---

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ z działalności  GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ CZERNICA za 2009 r.

  ----
OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA  SPRAWOZDAWCZEGO ZA 2009 R. DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W CZERNICY

 


 

ROK 2010

PLAN  RZECZOWO – FINANSOWY GMINNEJ  SPÓŁKI WODNEJ  CZERNICA  na rok 2010
---
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ w Czernicy  za   2010 r

---.

 


 

ROK 2011

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W CZERNICY ZA 2011 r.

 


 

ROK 2012

 

PLAN ROBÓT I BUDŻET GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W CZERNICY NA 2012 r.

----

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W CZERNICY ZA 2012 r.

----

SPRAWOZDANIE RZECZOWO –FINANSOWE  ZA 2012r.

 

ROK 2013

 

PLAN ROBÓT i WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA 2013 r.

----

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA 2013 r.

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓLKI WODNEJ W CZERNICY ZA 2013 r.


 

ROK 2014

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA 2014 r.
 

----

PLAN ROBÓT I WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA 2014 r.

 

----

 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2014 r.

----

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

---

Sprawozdanie zarządu za 2014 r.

----

Protokół  z walnego zebrania sprawozdawczego za 2014 r.


ROK 2015

Protokół z walnego zgormadzenia Spółki Wodnej Czernica

-----

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 rok

-----

Protokół komisji uchwał i wniosków

----

Sprawozdanie Zarządu Spółki Wodnej za rok 2015

----

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015