Spółki wodne

Informacja dla mieszkańców.

Zgodnie z art. 205 Prawa Wodnego tekst jednolity z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
 
Na terenie Gminy Czernica działa Gminna Spółka Wodna. Gminna Spółka Wodna Czernica jest zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Oławie. Spółka realizuje utrzymanie urządzeń ze składek wnoszonych przez właścicieli nieruchomości objętych działalnością spółki wodnej, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej reprezentujące poszczególne sekcje wiejskie. Wynika to z §10 statutu Gminnej Spółki Wodnej zatwierdzonego przez starostę Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 102/2003 z dnia 11 lipca 2003 roku. Statut GSW oraz decyzja Starosty Powiatu znajduje się na stronie Urzędu Gminy w zakładce po lewej stronie: Informator – Spółki Wodne. http://www.czernica.pl/pl/35824/0/Spolki_wodne.html. Prosimy wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z w/w przepisami i o terminowe wnoszenie składek do sołtysa wsi.

 


Poniżej do ściągnięcia w formacie pdf dokumenty dotyczęce funkcjonowania Spółek Wodnych na terenie Gminy Czernica

  


Statut Gminnej Spółki Wodnej


decyzja o zmianie statutu Gminnej Spółki Wodnej


 

Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego zatwierdzająca Statut Gminnej Spółki Wodnej w Czernicy

 


Zestawienie mielioracji podstawowych

 

Zestawienie mielioracji szczegółowych

- Chrząstawa Mała
- Chrząstawa Wielka
- Czernica
- Dobrzykowice
- Gajków
- Jeszkowice
- Kamieniec Wrocławski
- Krzyków
- Łany
- Nadolice Małe
- Nadolice Wielkie
- Wojnowice

 

 


 

ROK 2009

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ w Czernicy  za   2009 r
----
SPRAWOZDANIE RZECZOWO –FINANSOWE  za 2009r
---

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ z działalności  GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ CZERNICA za 2009 r.

  ----
OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA  SPRAWOZDAWCZEGO ZA 2009 R. DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W CZERNICY

 


 

ROK 2010

PLAN  RZECZOWO – FINANSOWY GMINNEJ  SPÓŁKI WODNEJ  CZERNICA  na rok 2010
---
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ w Czernicy  za   2010 r

---.

 


 

ROK 2011

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W CZERNICY ZA 2011 r.

 


 

ROK 2012

 

PLAN ROBÓT I BUDŻET GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W CZERNICY NA 2012 r.

----

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W CZERNICY ZA 2012 r.

----

SPRAWOZDANIE RZECZOWO –FINANSOWE  ZA 2012r.

 

ROK 2013

 

PLAN ROBÓT i WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA 2013 r.

----

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA 2013 r.

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓLKI WODNEJ W CZERNICY ZA 2013 r.


 

ROK 2014

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA 2014 r.
 

----

PLAN ROBÓT I WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA 2014 r.

 

----

 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2014 r.

----

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

---

Sprawozdanie zarządu za 2014 r.

----

Protokół  z walnego zebrania sprawozdawczego za 2014 r.


ROK 2015

Protokół z walnego zgormadzenia Spółki Wodnej Czernica

-----

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 rok

-----

Protokół komisji uchwał i wniosków

----

Sprawozdanie Zarządu Spółki Wodnej za rok 2015

----

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015

 


ROK 2016

- Plan Rzeczowo-Finansowy na 2017
- Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
- Protokół z Walnego Zgromadzenia GSW Czernica
- Sprawozdanie Rzeczowo-Finansowe
- Sprawozdanie Zarządu GSW Czernica


ROK 2017

- Plan Rzeczowo-Finansowy na 2018
- Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
- Protokół z Walnego Zgromadzenia GSW Czernica
- Sprawozdanie Rzeczowo-Finansowe
- Sprawozdanie Zarządu GSW Czernica

 


ROK 2018

- Plan Rzeczowo-Finansowy na 2019
- Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
- Protokół z Walnego Zgromadzenia GSW Czernica
- Sprawozdanie Rzeczowo-Finansowe
- Sprawozdanie Zarządu GSW Czernica