GOPS

GOPS

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres koresp.: 
telefon: 
strona internetowa: 
 
ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica
71 318 01 80
www.gops.czernica.pl