Szkoły i placówki oświatowe na terenie Gminy Czernica

Gmina Czernica, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest organem prowadzącym dla publicznych szkół i placówek oświatowych, tj. 4 szkół podstawowych i 1 zespołu szkolno-przedszkolnego (w skład którego wchodzą szkoła podstawa i przedszkole).

 W czterech szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach (dla dzieci 3-4 i 5-6 letnich)
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach (dla dzieci 3-4 i 5-6 letnich)
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim (dla dzieci 5-6 letnich)
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej (dla dzieci 5-6 letnich)

 Wykaz publicznych szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Czernica

Z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęło działalność Przedszkole Publiczne MINI WORLD w Dobrzykowicach, przy ul. Kolejowej 19, dla którego Wójt Gminy Czernica decyzją Nr OiSO.4422.1.6.2017 z dnia 28 lipca 2017 roku udzielił zezwolenia na założenie publicznego przedszkola. Przedszkole zobowiązało się do zapewnienia warunków działania przedszkola publicznego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązało się do przestrzegania przepisów dotyczących placówek publicznych.

Na terenie Gminy funkcjonują również niepubliczne placówki oświatowe, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Czernica, tj. niepubliczne przedszkola, którym Gmina Czernica przyznaje dotację na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

  Wykaz niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Czernica:

1.     „HAPPY KIDS” Przedszkole Niepubliczne Nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim
ul. Cichy Kącik 16, 55-002 Kamieniec Wrocławski
www.happykids.edu.pl

2.    Niepubliczne Przedszkole BAJKOCHATKA Krzysztof Stachowicz
ul. Jasia i Małgosi 2, 55-002 Kamieniec Wrocławski
www.bajkochatka-przedszkole.pl/

3.    Niepubliczne Przedszkole „Kredka”
ul. Wrocławska 29, 55-002 Kamieniec Wrocławski
www.kredka.eprzedszkola.pl

4.    Niepubliczne Przedszkole „Calineczka i Przyjaciele”

ul. Świerkowa 4, 55-002 Kamieniec Wrocławski
www.calineczkaiprzyjaciele.pl

5.    Przedszkole Niepubliczne „Mini World”
ul. Kolejowa 19, 55-002 Dobrzykowice
www.miniworld.com.pl

6.   Przedszkole Niepubliczne „Jutrzenka” im. Św. Józefa
ul. Wrocławska 18, 55-003 Chrząstawa Wielka
www.przedszkole-chrzastawa.pl

7.   Przedszkole Niepubliczne „Radosne”
ul. Świerkowa 4, 55-003 Chrząstawa Mała