Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy Czernica

Włodzimierz Chlebosz


Ukończył Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując tytuł magistra.

W latach 2004 - 2009 pracownik Urzędu Marszałkowskiego. Od 1 grudnia 2010 roku Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W przeszłości wielokrotnie bronił barw kraju na arenach międzynarodowych podnoszenia ciężarów.

Olimpijczyk z Igrzysk Olimpijskich - Barcelona 1992 r.Zastęca Wójta Gminy Czernica

 Andrzej Czech

 

Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 1983-1991 urzędnik administracji rządowej (Urząd Wojewódzki w Legnicy); w latach 1991-2015 (do 2 lutego) zastępca wójta i sekretarz gminy w dwóch gminach (powiat legnicki
i jaworski).

 

 


 Skarbnik Gminy Czernica

Dorota Wnuk-Lipińska

 

Od prawie dwudziestu lat zajmuje się zarządzaniem finansami publicznymi na różnych szczeblach administracji samorządowej, początkowo w województwie mazowieckim, m.in. jako główna księgowa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a od 2006 roku w województwie dolnośląskim, najpierw jako pracownik Departamentu Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a obecnie jako Skarbnik Gminy Czernica.

Jako Skarbnik Gminy Czernica stoi na straży finansów publicznych, odpowiada za prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, a także kontrolowanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.