Zadania realizowane w gminie Czernica w latach 2007-2009

Poniżej zamieszczmy tabelkę z zestawieniem środków pozyskanych dla Gminy Czernica 


"Zadania realizowane w gminie Czernica przy udziale środków akcesyjnych UE oraz innych źródeł krajowych
w latach 2007-2009" (kliknij aby pobrać)