Zadania realizowane w gminie Czernica w latach 2010 - 2014

Poniżej zamieszczmy tabelkę z zestawieniem środków pozyskanych dla Gminy Czernica

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 .