Rok 2014

 

Informacja dotycząca ukończenia przedsięwzięć budowlanych na terenie
gminy Czernica

1. Dnia 8.08.2014 zakończono i odebrano roboty budowlane związane z kolejnym etapem budowy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach. Całkowity koszt robót przy uwzględnieniu robót uzupełniających oraz nadzoru inwestorskiego wyniósł 100 000 zł.
2. Dnia 08.09.2014 odebrano ukończone roboty budowlane związane z budową boiska do koszykówki i siatkówki w Gajkowie wraz z ogrodzeniem.
Całkowity koszt robót  wyniósł 70 000 zł
3. Dnia 31.08.2014 zakończono roboty budowlane związane z całkowitą wymianą instalacji centralnego ogrzewania i kotła  na gazowy w budynku przedszkola w Czernicy, przy ul. Wrocławskiej. Trwają prace odbiorowe
4. Dnia 12.09.20149 zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją Publicznego Gimnazjum nr 1 Czernicy w zakresie ocieplenia obiektu. Trwają prace odbiorowe

 
 
W roku bieżącym do 25  lipca  udało się przekazać do użytkowania część zaplanowanych na bieżący rok inwestycji i remontów w zakresie dróg gminnych i budowy oświetlenia drogowego, których realizacja trwała od kilku miesięcy. W tym czasie wybudowano 33 lampy oświetlenia drogowego na odcinku ok. 1,4km. Zrealizowano także w różnym zakresie remonty i modernizacje dróg oraz remonty cząstkowe, które objęły  ok.100 ulic w gminie. Celem obydwu inwestycji było polepszenie warunków jazdy na drogach gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pojazdów oraz przede wszystkim dla pieszych.
Obecnie trwają jeszcze roboty budowlane przy kolejnych inwestycjach drogowych i inwestycjach budowy oświetlenia drogowego.
 
 
OŚWIETLENIE DRÓG:
 
  1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzykowskiej w Nadolicach Małych i Krzykowie.
Na odcinku ok. 500 mb wybudowano 11 lamp na 8-metrowych słupach.
 
  1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Gajkowie.
Na odcinku ok. 150 mb wybudowano 4 lampy na 8-metrowych słupach.
 
  1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Torowej w Kamieńcu Wrocławskim.
Na odcinku ok. 250 mb wybudowano 7 lamp na 5-metrowych słupach.
 
  1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojnowickiej w Jeszkowicach.
Na odcinku ok. 400 mb wybudowano 11 lamp na 8-metrowych słupach.
 
Wartość tych inwestycji wyniosła ok. 199 tys. zł.
 
 
DROGOWE:
 
  1. Remont bieżący dróg  na terenie Gminy Czernica.
Zadanie polegało na zerwaniu istniejącej nawierzchni, doziarnieniu kruszywem granitowym, ułożeniu nawierzchni wraz z nadaniem odpowiednich spadków
i zagęszczeniem oraz w zależności od potrzeb ścięcie poboczy i wywiezienie naddatku gruntu.
Wykonano:
- ul. Gajowa, Polna, Lipowa w Chrząstawie Małej
- ul. Motylkowa w Chrząstawie Małej
- ul. Sokola, Skowronkowa w Chrząstawie Wielkiej
- ul. Cicha, dz. nr 231 i sąsiednie, Modrzewiowa, Mickiewicza, Kochanowskiego, Szafirowa, Widawska, Szkolna w Dobrzykowicach
- ul. Sokola/Jastrzębia, Piaskowa, Warsztatowa, Fabryczna, Przemysłowa w Gajkowie
- ul. Jesionowa, Leśna w Jeszkowicach
- ul. Podwale, Porzeczkowa w Kamieńcu Wrocławskim
- ul. Złota w Łanach
- ul. Kolarska, Topolowa/Jarzębinowa, Brzozowa, Jeżynowa, Jesionowa, Lipowa w Nadolicach Wielkich
- ul. Chabrowa w Ratowicach
- ul. Polna w Wojnowicach
 
Wyremontowano ok. 19,5 km dróg.
Wartość remontów wynosiła ok. 172 tys. zł.
 
  1. „Modernizacja ul. Głównej w Gajkowie”.
Inwestycja polegała na wykonaniu docelowej nawierzchni jezdni z elementami odwodnienia pasa drogowego.
Wybudowano nową nawierzchnię asfaltową na ok. 530 m drogi, łącznie ze zjazdami na drogi boczne.
Wartość inwestycji wyniosła ok. 298 tys. zł.
 
  1. Remont dróg na terenie Gminy Czernica.
Zadanie polegało na remoncie jezdni dróg o nawierzchniach bitumicznych i z kruszywa kamiennego. Remont obejmował: przygotowanie podłoża, profilowanie istniejącej drogi z nadaniem spadków i zagęszczeniem, uzupełnienie nawierzchni destruktem bitumicznym i zagęszczeniem, powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją asfaltową, oraz regulacje pionowe skrzynek zaworów wodociągowych i włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.
Wykonano:
- ul. Truskawkowa w Nadolicach Małych
- ul. Wiśniowa w Czernicy
- ul. Południowa w Dobrzykowicach
- ul. Parkowa w Jeszkowicach
 
Wyremontowano ok. 800 mb dróg.
Wartość całości robót wyniosła ok. 90 tys. zł.
 
  1. Remont cząstkowy-powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami („patcher”) nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Czernica.
Prace polegały na zabiegach technicznych związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.
 
Wartość całości robót wyniosła ok. 41 tys. zł.
 
  1. Remont cząstkowy betonem asfaltowym nawierzchni jezdni dróg gminnych
Roboty polegały na zabiegach technicznych związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu.. Remont obejmował naprawę ubytków i wybojów, oraz obłamanych krawędzi jezdni.
 
Wartość remontów wynosiła ok. 32 tys. zł.
 
  1. Ścinka i wzmocnienie kruszywem poboczy dróg na terenie Gminy Czernica.
Przedmiotem zadania było wykonanie robót polegających na mechanicznym ścinaniu i wzmacnianiu poboczy kruszywem granitowym oraz uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.
Wykonano zadania na  ok. 20 km dróg.
Wartość całości robót wyniosła ok. 80 tys. zł.
 
W sumie wartość tych robót drogowych wyniosła ok. 715 tys. zł
 
 
Łącznie koszty inwestycji drogowych i inwestycji budowy oświetlenia dróg wyniosły 915 tys. zł.