Ranking 2009

 

                              Gmina Czernica wśród laureatów rankingu dziennika „Rzeczpospolita”

 

 

Po raz kolejny kapituła konkursu na czele której stanął prof. Jerzy Buzek doceniła samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. 10 lipca br. w redakcji Rzeczpospolitej w Warszawie ogłoszono wyniki i rozdano dyplomy laureatom. Ranking ten to jeden z najbardziej kompleksowych i obiektywnych sposobów oceny samorządów. Składał się z dwóch etapów. W pierwszym wybrano gminy, które w latach 2005 – 2008 w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami. Brano tu pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów w zakresie nakładów inwestycyjnych, dochodów własnych, zadłużenia, pozyskiwanych środków unijnych. W drugim etapie brano pod uwagę: współpracę z organizacjami pozarządowymi, wydatki mieszkaniowe i na promocję, wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów, nowe podmioty i stopę bezrobocia. W rankingu tym gmina Czernica zajęła 17 miejsce wśród gmin wiejskich w Polsce. Lepsze wśród gmin województwa dolnośląskiego okazały się dwie gminy tj. Kobierzyce i Sulików.

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Czernica