Ranking 2014

Sukces gminy Czernica w rankingu gmin w Polsce ogłoszony we „Wspólnocie „ ,Piśmie Samorządu Terytorialnego.

 

 

Gmina Czernica zajęła 49 miejsce w Polsce  spośród 1 571  gmin wiejskich  w kadencji za lata 2010-2014,  w rankingu „sukces kadencji”

Rankingi Wspólnoty są opracowywane na podstawie obiektywnych danych z  zestawień  zamieszczanych w   GUS wszystkich samorządów w Polsce i analizowane są pod kątem różnych  aspektów.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny- końcowy wynik rankingu – wskaźnik „sukcesy kadencji” jest sumą „sukcesów cząstkowych”, obliczanych za pomocą tzw. metody odległości od wzorca. Te „wskaźniki cząstkowe” odnoszą się do: (1) sukcesu finansowego (jak w minionej kadencji zmienił się potencjał   dochodowy budżetów samorządowych), (2) sukcesu ekonomicznego (mającego obrazować zmiany w gospodarce lokalnej, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, zmiany na rynku pracy), (3) sukces infrastrukturalny (będący odbiciem rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie usług, za które odpowiadają gminy). (4) sukces edukacyjny (przy czym brano pod uwagę nie tylko szkoły, ale także opiekę przedszkolną).

Dodatkowo informujemy, że Gmina Czernica zajęła 16 miejsce w Polsce we wskaźniku cząstkowym sukces ekonomiczny.  50 miejsce we wskaźniku sukces  „ infrastrukturalny” Te wysokie pozycje świadczą o dynamicznym rozwoju gminy Czernica   w zakresie infrastruktury  co skutkuje wzrostem jej atrakcyjności dla zamieszkujących  mieszkańców.

 

W sukcesie  ekonomicznym  brano pod uwagę

 

1.Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem (w proc.) – zmiana w latach 2010–2013.

2.Prywatne podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane w REGON

na 1000 mieszkańców (suma nowych firm zarejestrowanych w latach 2010–2013).

3.Udział nowo zarejestrowanych innowacyjnych podmiotów gospodarczych (przemysły wysokiej i średniowysokiej techniki oraz usługi high-tech) w ogóle podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych (suma 2010–2013, udział w proc.)

4.Dochody budżetów samorządowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych per capita – zmiana w latach 2010–2013.

5.Dochody budżetów samorządowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych per capita – zmiana w latach 2010–2013

 

W sukcesie  infrastrukturalnym  brano pod uwagę

 

1.Wydatki finansowane ze środków unijnych w latach 2011–2013 (w zł per capita) – w przypadku miast na prawach powiatów i miast powiatowych

uwzględnione zostały także dane z ankiety „Wspólnoty” o pozyskiwaniu środków unijnych przez spółki miejskie (uwzględnienie danych ze spółek komunalnych to kolejny nowy element rankingu).

2.Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania na

1000 mieszkańców (suma 2009 –2013).

3.Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków – zmiana w latach 2010–2013.

4.Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji – zmiana w latach 2009–2012.

5.Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej – zmiana w latach 2009–2012. 6.Ścieżki rowerowe (w km na 10 tys. km kwadratowych powierzchni) 2013 – nowy wskaźnik, nieuwzględniany w poprzednich edycjach rankingu.

W rankingu tym gminy wiejskie  z powiatu Wrocławskiego zajęły następujące miejsca :

 

Kobierzyce- 6, Żórawina – 37, Długołęka 159, Jordanów Śląski 362 i Mietków 843. 

 

Sekretarz Gminy Czernica

Marian Zaraś

 

Szczegóły rankingu znajdują się pod adresem :

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Robert_Wierzbicki/Nr_22_Ranking_-_sukces_mijajacej_kadencji.pdf