Rok 2015

W grudniu 2014r. przekazano do użytkowania kolejną część zaplanowanych na ten rok inwestycji i remontów w zakresie dróg gminnych i budowy oświetlenia drogowego, których realizacja trwała od kilku miesięcy. W tym czasie wybudowano m.in. 35 lamp oświetlenia drogowego na odcinku  ok. 1,3 km. Zakończono także realizację, prowadzonych w różnym zakresie, remontów i modernizacji dróg. Celem inwestycji było polepszenie warunków jazdy na drogach gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pojazdów oraz przede wszystkim dla pieszych.


OŚWIETLENIE DRÓG:

1.    Budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w Ratowicach.  
Na odcinku ok. 450 mb wybudowano 12 lamp na 5-metrowych słupach.

2.    Budowa oświetlenia drogowego ul. Odrzańskiej w Łanach.
Na odcinku ok.240 mb wybudowano 6 lamp na 8-metrowych słupach.

3.    Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w Chrząstawie Wielkiej.
Na odcinku ok. 300 mb wybudowano 7 lamp na 8-metrowych słupach.

4.    Budowa oświetlenia drogowego ul. Kanałowej w Gajkowie.
Na odcinku ok. 300 mb wybudowano 10 lamp na 5-metrowych słupach.

Wartość tych inwestycji wyniosła ok. 220 tys. zł.DROGOWE:
1.    „Modernizacja ul. Jabłoniowej i przebudowa drogi ul. Brata Alberta Chmielowskiego w zakresie wykonania chodnika w Czernicy”.
Inwestycja polegała na wykonaniu docelowej nawierzchni jezdni z elementami odwodnienia pasa drogowego ul. Jabłoniowej (obecna nazwa ul. Szkolna). Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej i długości ok. 100 mb. Przebudowa ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego polegała na wykonaniu chodnika o nawierzchni z kostki brukowej ze ściekiem przykrawężnikowym i długości ok. 200 mb, od ul. Jabłoniowej (ul. Szkolna) do ul. Wiśniowej.
Wartość inwestycji wyniosła ok. 185 tys. zł.

2.    Przebudowa ul. Bocznej w Dobrzykowicach w zakresie wykonania chodnika.
Zadanie polegało na wykonaniu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieku przykrawężnikowego. Wzdłuż chodnika, od strony rowu zainstalowane zostały wygrodzenia / barierki bezpieczeństwa.
Wykonano ok. 90 mb chodnika
Wartość całości robót wyniosła ok. 65 tys. zł.

3.    Remont odc. ul. Stawowej w Nadolicach Wielkich.
Planowane roboty polegały na wykonaniu  przebruków i uzupełnieniu bruku granitowego na jezdni, wraz z elementami odwodnienia drogi. Zadanie obejmowało również prace porządkowe, profilowanie poboczy i oczyszczenie kolektora deszczowego.
Remont wykonano przy finansowej partycypacji mieszkańców.
Zadanie obejmowało roboty na odcinku ok. 105 mb
Wartość robót wyniosła: ok. 80 tys. zł.

4.    Remont „pętli” w miejscowości Jeszkowice.
Roboty polegały na ułożeniu betonu asfaltowego na jezdni, łącznie z wcześniejszym wyprofilowaniem podłoża.
Wartość całości robót wyniosła ok. 10 tys. zł.

W sumie wartość całości powyżej wskazanych robót drogowych wyniosła ok. 340 tys. zł