TERENY INWESTYCYJNE old

 

 

 


 

 

Obszar nr 1 Rejon Dobrzykowice
 
Charakter: niezabudowana
Funkcja: tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
Plan zagospodarowania: TAK
 
- obszar sołectwa Dobrzykowice jest zgazyfikowany.
- Obszar terenu inwestycyjnego to powierzchnia około 120ha.
- Teren od północnej strony ograniczony jest projektowaną drogą zbiorczą, od południa istniejącą drogą zbiorczą (ul. Wrocławska), a od strony zachodniej przylega do realizowanej drogi Bielany-Łany-Długołeka.
- Teren inwestycyjny oddalony jest w odległości 20m od najbliższych terenów zainwestowanych. Nie jest objęty strefami ochronnymi przyrody i środowiska oraz strefami dziedzictwa kulturowego.
- Przez teren inwestycyjny przebiegają linie średniego napięcia 110kV oraz wysokiego napięcia 400/110kV.
- Część terenu inwestycyjnego znajduje się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 
Kontakt:
Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Tel. 693 830 301 – Arkadiusz Drajczyk
email: a.drajczyk@czernica.pl
 
 

Obszar nr 2 Rejon Dobrzykowice
 

 
Charakter działek: niezabudowane
Funkcja: usługi lub produkcja przemysłowa
Plan zagospodarowania przestrzennego: TAK
(nr XXI/246/2005 ze zm. Nr XVII/167/2012)


- obszar sołectwa Dobrzykowice jest zgazyfikowany. Najbliższy gazociąg
oddalony jest o około 300 m..
- obszar terenu inwestycyjnego to powierzchnia około 9,8 ha podzielona
na 10 działek o powierzchniach od 0,5 ha do 1,9 ha
- teren od północnej strony ograniczony jest projektowaną drogą zbiorczą,
która w przyszłości posiadać będzie włączenie do obwodnicy B-Ł-D.
- teren nie jest objęty strefami ochrony przyrody i środowiska oraz strefami
dziedzictwa kulturowego.
- przez teren inwestycyjny przebiega linia wysokiego napięcia.

Kontakt:
Urząd Gminy Czernica
ul.Kolejowa 3
55-003 Czernica
Tel. 693 830 301 – Arkadiusz Drajczyk
email: a.drajczyk@czernica.pl

 
Obszar nr 3 Rejon Dobrzykowice
 
 
Charakter: niezabudowana
Funkcja: tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
Plan zagospodarowania: TAK
 
- obszar sołectwa Dobrzykowice jest zgazyfikowany. 
 
Dla obszaru należy rozbudować sieć wodociagową. Najbliższa sieć gminna w225 znajduje się w działkach 262/2, 253 obręb Dobrzykowice oraz drugi wodociąg w160  w działce nr 244 obręb Dobrzykowice. Maksymalna odległość od istniejącego wodociągu dla ww. terenu wynosi ok. 450 m.
 
Dla obszaru nalezy rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej. Najbliższa istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 2xks400 znajduje sie w działkach nr 265/1, 165/2, 266, 274, 276 obręb Dobrzykowice. Maksymalna odległość od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla ww. terenu wynosi ok. 1,3 km.
 
Kontakt:
Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Tel. 693 830 301 – Arkadiusz Drajczyk
email: a.drajczyk@czernica.pl
 
 

 
 
Obszar nr 4 Rejon Kamieniec Wrocławski
 
 
 
Charakter: niezabudowana
Funkcja: tereny sportu i rekreacji
Plan zagospodarowania: TAK
 
 
- obszar sołectwa Kamieniec Wrocławski jest zgazyfikowany.
 
Dla obszaru należy rozbudować sieć wodociągową. Najbliższa istniejąca  gminna sieć wodociągowa w160 znajduje sie w działkach 198/1, 199 obręb Kamieniec Wrocławski. Maksymalna odległość od istniejącego wodociagu dla ww. terenu wynosi ok. 900 m.

Dla Obszaru nalezy rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, grawitacyjno-tłocznej. Najbliższa istniejąca gminna sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej znajduje ks315, ks 250, ks 200 znajduje się w działce 199 obręb Kamieniec Wrocławski. Maksymalna odległosć od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla ww obszaru wynosi ok. 580 m.
 
Kontakt:
Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Tel. 693 830 301 – Arkadiusz Drajczyk
email: a.drajczyk@czernica.pl
 

 
 
Obszar nr 5 Rejon Wojnowice
 
 
 
Charakter: niezabudowana
Funkcja: tereny sportu i rekreacji
Plan zagospodarowania: TAK
 
- obszar sołectwa Wojnowice  jest zgazyfikowany.
 
Dla obszaru należy rozbudować sieć wodociagową. Najbliższa istniejąca gminna sieć wodociagowa w110 znajduje sie w działce 359 obręb Wojnowice. Maksymalna odległość od istniejącego wodociagu dla ww. terenu wynosi ok. 800 m.
 
Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice. Dla obszaru należy rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej/grawitacyjno-tłocznej. Najbliższa planowana gminna sieć kanalizacji grawitacyjnej ks 200 przewidywana jest w działce nr 359 obręb Wojnowice. Maksymalna odległość od planowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla ww. terenu wynosi ok. 800 m.
 
Kontakt:
Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Tel. 693 830 301 – Arkadiusz Drajczyk
email: a.drajczyk@czernica.pl
 

Obszar nr 6 Rejon Chrząstawa
 
 
 
 
Charakter: niezabudowana
Funkcja: usługi nieuciążliwe
Plan zagospodarowania: TAK
 
- Obszar terenu inwestycyjnego to powierzchnia około 1,3 ha.

- Wzdłuż nowo wybudowanej drogi asfaltowej łączącej się z drogą powiatową
nr 1930D zlokalizowana jest sieć energetyczna.

- Od północy teren inwestycyjny graniczy ze zbiornikami wodnymi o docelowej funkcji rekreacyjnej.

- Od południowo –wschodniej części teren graniczy z kompleksem leśnym.

-Obszar bezpośrednio graniczy z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolno stojącą, bliźniaczą i szeregową.

- Teren inwestycyjny doskonale nadaje się pod lokalizację takich rodzajów usług jak: hotele, pensjonaty i inne obiekty turystyczne, ośrodki konferencyjne, domy opieki, domy spokojnej starości, itp.
 
Kontakt:
Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Tel. 693 830 301 – Arkadiusz Drajczyk
email: a.drajczyk@czernica.pl