Prawo miejscowe z zakresu ochrony środowiska

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uchwała nr XVII/130/2016 w sprawie  zmiany Uchwały nr XV-157-2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu uswania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica

 

Uchwała nr XVIII/139/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat w gminie Czernica w 2016 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica z dnia 31.10.2018 r. ws. podanie terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 229, 230 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Knieja” we  Wrocławiu