Informacje

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA W PDF