podatki1

Obniżenie stawek podatku od środków transportowych w Gminie Czernica

W dniu 10 listopada 2016 r. Rada Gminy Czernica znacząco obniżyła podatek od środków transportowych obowiązujący na terenie naszej gminy. Obniżone podatki ułatwią funkcjonowanie firmom na terenie Gminy Czernica i mamy nadzieję zachęcą do rejestrowania się w gminie nowych podmiotów gospodarczych.

Stawki podatku od nieruchomości zostały na dotychczasowym poziomie.

Poniżej do pobrania uchwały określające wysokości podatków na terenie Gminy Czernica w 2017 roku:

Uchwała nr XXIII/188/2016 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

Uchwała nr XXIII/189/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

Uchwała nr XXIII//190/2016 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała nr XXIII/191/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Informacja dotycząca podatku rolnego

Informacja dotycząca podatku leśnego

 

FORMULARZ  IN-1  DO POBRANIA


 

 


 

WYDAWANIE DECYZJI WYMIAROWYCH NA ROK 2016
 

Zgodnie z art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2016 wydane przez Wójta Gminy Czernica zostaną sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania zawierać będą nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

 


  

UWAGA PODATNICY!!!

W związku ze zmianami przepisów od 1 stycznia 2016 roku jak również pojawiającymi się wątpliwościami, a w następstwie rodzącymi się pytaniami, podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego, dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych Urząd Gminy wyjaśnia, co następuje:

                                                                                                                                                                 <<<CZYTAJ WIĘCEJ>>

 


 

STAWKI PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2016 ROK

PODATEK LEŚNY KOMUNIKAT PREZESA GUS
Stawka w 2016 roku według obliczenia: 191,77 zł x 0,22 - 42,1894 zł

PODATEK ROLNY W ROKU 2016 KOMUNIKAT PREZESA GUS
Ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 za 1 dt.
Stawka liczona z hektarów przeliczeniowych: 53,57 zł x 2,5q =
134,375zł
Stawka 2 liczona z hektara fizycznego: 53,75 zł x 5q = 268,75 zł

 


WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

- Wzór deklaracji na podatek leśny
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek rolny

Wzór wniosku PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
Wzór informacji PDF   

 LINKI DO UCHWAŁ PODATKOWYCH

 

Uchwała nr XIII/98/2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (POBIERZ)

 

Uchwała nr XIII/99/2015 w sprawie określenia na rok 2016 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (POBIERZ)