Zbiórka objazdowa JESIEŃ 2016

 

Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie są odbierane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Czernica
JESIEŃ
2016


Informacja o zbiórce objazdowej

Lokalizacja kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe

Ulotka informacyjna

Odbiór chemikaliów, baterii, akumulatorów

Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków

źródło: http://www.sleza-olawa.pl/zbiorka-objazdowa/czernica/