Rekrutacja

 

 

Szczegółowe informacjie odnośnie rekrutacji można otrzymać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach. Strona www: spdobrzykowice.edupage.org

 

(link) Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

2.