sprzedaż

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

1. Działki nr 368/1 i 368/2 pod zabudowę zagrodową w Chrząstawie Małej

2. Działka nr 276/4 w Dobrzykowicach pod przemysł i usługi

3. Działka nr 297/14 w Dobrzykowicach pod przemysł i usługi

 

ARCHIWUM WYKAZÓW 2018

ARCHIWUM WYKAZÓW 2017

 

 


 

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

1. Działka nr 276/5 w Dobrzykowicach pod przemysł i usługi - pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

ARCHIWUM PRZETARGÓW 2018

ARCHIWUM PRZETARGÓW 2017