sprzedaż

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

1. Działki w Dobrzykowicach przeznaczone pod przemysł i usługi

2. Działki w Dobrzykowicach po usługi lub produkcję przemysłową, zabudowę mieszkaniowo-usługową 

3. Działka pod teren obsługi komunikacji - Dobrzykowice

4. Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: Chrząstawa Wielka dz. nr 808/3

5. Działka - sięgacz drogowy: Chrząstawa Mała dz. nr 479/36 - na poprawę funkcjonowania nieruchomości przyległej

6. Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: Dobrzykowice dz. nr 354/121

7. Działka nr 99/3 w Ratowicach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

ARCHIWUM WYKAZÓW

 


 

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

1. Działka nr 297/10 pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach - drugi przetarg ustny nieograniczony

2. Działka nr 297/5 pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach - drugi przetarg ustny nieograniczony
Informacja Wójta Gminy Czernica o odwołaniu drugiego przetargu

3. Działka nr 297/8 pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach - drugi przetarg ustny nieograniczony

4. Działka nr 297/9 pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach - drugi przetarg ustny nieograniczony

5. Działka nr 297/6 pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach - drugi przetarg ustny nieograniczony
Informacja Wójta Gminy Czernica o odwołaniu drugiego przetargu

 

ARCHIWUM PRZETARGÓW