Aktualności

Wmurowanie kamienia węgielnego

Wmurowanie kamienia węgielnego

W dniu 23 marca br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach.

TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI

TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI

ROZLICZ PIT W CZERNICY I WYGRYWAJ NAGRODY ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W LOTERII

Zebranie wiejskie sołectwa Jeszkowice

Zebranie wiejskie sołectwa Jeszkowice

Zebranie odbędzie się 30-03-2017r (czwartek) w Świetlicy Wiejskiej w Jeszkowicach - I termin zebrania godz. 18.00, II termin zebrania godz. 18.15

Informacja

Informacja

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż w dniu 23 marca 2017 r. w godz. 10.00 -11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, przy ul. Kolejowej 3, pracownicy urzędu skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy Czernica kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

Sesja Rady Gminy Czernica

Sesja Rady Gminy Czernica

27 marca 2017 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3 , pok. nr 19.

Zebranie wiejskie sołectwa Kamieniec Wrocławski

Zebranie wiejskie sołectwa Kamieniec Wrocławski

22 marca 2017r. (środa) godz. 18.00 ( II termin godz. 18.15) świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławskim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

24 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3 , pok. nr 19.

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

22 marca 2017 o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Nabór

Nabór

na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pieniądze na edukację zawodową w ramach środków z Unii Europejskiej dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pieniądze na edukację zawodową w ramach środków z Unii Europejskiej dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ponad 6 mln zł mogą otrzymać samorządy i instytucje edukacyjne z obszaru ZIT WrOF na kształcenie zawodowe w ramach organizowanego konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

pokaż wszystkie wiadomości