Aktualności

„Otwórz oczy reaguj na przemoc” – nowy projekt GOPS-u

„Otwórz oczy reaguj na przemoc” – nowy projekt GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy złożył do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego w zakresie rozwoju działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Zapytanie ofertowe - pielegnacja zieleni

Zapytanie ofertowe - pielegnacja zieleni

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzykowicach poszukuje firmy do kompleksowej usługi pielęgnacji wraz z utrzymaniem terenów zielonych przy szkole.

Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Świetlice wiejskie centrami kultury

Świetlice wiejskie centrami kultury

Kiedyś kojarzone były ze spotkaniami kół gospodyń wiejskich i miejscami zapomnianymi przez mieszkańców, teraz przeżywają prawdziwy renesans i należy je kojarzyć bardziej z nowoczesnymi centrami kultury, niż świetlicami wiejskimi. W naszej gminie to prawdziwe centra aktywności mieszkańców. Umożliwiają różne formy edukacji i rekreacji dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Kultywują wartości i tradycje sołectw i gminy. W świetlicach odbywają się zajęcia sportowe, kulturalne, społeczne.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

25 lutego 2020r. godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Wycieczka do Jakuszyc - Szklarskiej Poręby

Wycieczka do Jakuszyc - Szklarskiej Poręby

22.02.2020 r.

Zielony Las

Zielony Las

Informujemy, że został wznowiony konkurs ekologiczny Zielony Las, organizowany przez ZGO Gać. Na dniach ruszą odbiory surowców z placówek.

Przerwa w dostawie wody Kamieniec Wrocławski 20.02.2020 r.

Przerwa w dostawie wody Kamieniec Wrocławski 20.02.2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 20.02.2019r.(czwartek), wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 09:00 do 12:00 w miejscowości Kamieniec Wrocławski ul. Dębowa, Podwale.

Zdrów jak ryba - wyjazdy na basen

Zdrów jak ryba - wyjazdy na basen

pokaż wszystkie wiadomości