Aktualności

Współpraca Gminy Czernica i Wojskowego Klubu Sportowego

Współpraca Gminy Czernica i Wojskowego Klubu Sportowego "Śląsk"

Dziś Pan Włodzimierz Chlebosz - Wójt Gminy Czernica, Pan Janusz Pilch - Dyrektor Wojskowego Klubu Sportowego "Śląsk" oraz Pani Anna Włodarczyk - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzykowicach podpisali list intencyjny o rozpoczęciu współpracy, w szczególności poprzez wspólne dążenie do zorganizowania na obszarze Gminy Czernica warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców, pod egidą Wojskowego Klubu Sportowego "Śląsk".

Dzieci uczą rodziców

Dzieci uczą rodziców

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku.

Charytatywna wieczornica

Charytatywna wieczornica

30.01.2020 r. o godzinie 17:30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy

Gmina Czernica liderem w strukturze wydatków na oświatę i wychowanie wśród gmin wchodzących w skład WrOF!

Gmina Czernica liderem w strukturze wydatków na oświatę i wychowanie wśród gmin wchodzących w skład WrOF!

Zapraszamy do lektury opracowania pn.: „Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2018 r.” Z ww. materiału można się wiele dowiedzieć o sytuacji demograficznej, uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych i przestrzennych naszego ZIT-u.

Zaproszenie na bezpłatną mammografię

Zaproszenie na bezpłatną mammografię

W środę, 29 stycznia 2020 r. zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne.

Spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem

Spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem

31 stycznia o godzinie 18:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

29 stycznia 2020r., o godzinie 8.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (pok. nr 19).

Wydatki na transport publiczny

Wydatki na transport publiczny

Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

na terenie Gminy Czernica

pokaż wszystkie wiadomości