Aktualności

Sesja Rady Gminy Czernica

Sesja Rady Gminy Czernica

28 lutego 2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

23 lutego 2018r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

21 lutego 2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernica

Wojewoda z wizytą w przedszkolu

Wojewoda z wizytą w przedszkolu

W dniu dzisiejszy odwiedził nas wyjątkowy gość.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.143.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w zakresie: letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.143.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w zakresie: A- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, B- kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, C-przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, D- turystyki i krajoznawstwa, E- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego przez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica

Wójt w Gajkowie

Wójt w Gajkowie

Wójt Włodzimierz Chlebosz miał przyjemność uczestniczyć 3 lutego br. w spotkaniu z okazji Dnia Dziadka i Babci w Gajkowie. Spotkanie zorganizował sołtys wraz z radą sołecką Gajkowa.

Podziękowania

Podziękowania

od dr Edwarda Wąsiewicza Konsula Honorowego Austrii we Wrocławiu

Promocja przedszkola

Promocja przedszkola

W dniu dzisiejszym Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica wziął udział w realizacji filmu promującego realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica”. Efekty dzisiejszej pracy zaprezentujemy niebawem.

Zarządzenie Wójta Gminy Czernica

Zarządzenie Wójta Gminy Czernica

w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 0050.143.2017 Wójta Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r.

pokaż wszystkie wiadomości