Aktualności

Ankieta

Ankieta

dotycząca chęci uczestnictwa w programie wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania. Ankieta ma charakter sondażowy. Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

27 czerwca 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica

GOPS w Czernicy informuje

GOPS w Czernicy informuje

Od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy można składać wnioski o poniższe świadczenia:

Tak nas przybywa

Tak nas przybywa

Liczba ludności zameldowana na pobyt stały w Gminie Czernica w latach 2004-2017 na koniec każdego roku

Zebranie wiejskie sołectwa Wojnowice

Zebranie wiejskie sołectwa Wojnowice

25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 19:00 (II termin o godz. 19:15) w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach.

Leśna w Jeszkowicach do remontu

Leśna w Jeszkowicach do remontu

W dniu 14 czerwca br. przekazano wykonawcy teren budowy dla realizacji zadania „Remont drogi ul. Leśnej w miejscowości Jeszkowice”.

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

25.06.2018r. o godzinie 10.00 w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Czernica.

Dofinansowanie dla biblioteki

Dofinansowanie dla biblioteki

Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy otrzymała dofinansowanie zadania „Jak odzyskanie niepodległości wpłynęło na nasze życie?” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Otrzymana dotacja wynosi 18 700,00 zł.

Podziękowanie dla Gminy Czernica

Podziękowanie dla Gminy Czernica

W dniu 13 czerwca br. Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica oraz Leszek Kusiak Przewodniczący Rady Gminy Czernica odebrali podziękowania za pomoc finansową jaką udzieliła Gmina Czernica Gminie Czersk.

pokaż wszystkie wiadomości