Konsultacje "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica (...) na rok 2022”

Aktualności, Piątek, 12 listopada 2021
Konsultacje "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica (...) na rok 2022”

Wójt Gminy Czernica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Czernica do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica (…) na rok 2022”. Konsultacje prowadzone są w terminie od 8 do 15 listopada 2021 r.

Propozycje, uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian na załączonym formularzu prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021r. do godz. 14.30 na adres poczty elektronicznej:czernica@czernica.pl  lub tradycyjnej: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica z dopiskiem: konsultacje – roczny program współpracy.

 

LINK DO ZARZĄDZENIA

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093