Dwie nowe sale dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy

Aktualności, Piątek, 19 listopada 2021
Dwie nowe sale dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy

W dniu 19 listopada 2021r. podpisano umowę na „Przebudowę i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne (z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne), dz. 174/3”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 301 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz.1129).

Umowny termin zakończenia robót - 29 tygodni od dnia podpisania umowy (tj. 19.11.2021r.).

Wartość umowy wynosi 756 450,00 zł brutto i finansowana jest w całości z budżetu gminy. Zadanie będzie realizowała firma  PPUH "MARKO" z siedzibą w Gajkowie.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093