Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim

Aktualności, Piątek, 10 grudnia 2021
Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

Grantodawca: Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach

Grantobiorca: Gmina Czernica

 

Gmina Czernica jest uczestnikiem projektu pt. Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim w ramach którego otrzymał grant na dokonanie drobnych usprawnień poprawiających dostępność Urzędu Gminy Czernica, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość grantu: 12 000 zł

Całkowita kwota dofinansowania: 12 000 zł

 

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji grantu: 15.10.2021

Termin zakończenia realizacji grantu: 30.11.2021

 

 

Informacja o projekcie:

http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=501

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093