POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Aktualności, Czwartek, 16 grudnia 2021
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 21 grudnia 2021 r., o godz. 12.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Porządek posiedzenia:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2021 - sprawozdanie z działalności.
3. Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej oraz zapoznanie się z protokołem z posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Adam Cioczek

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093