Otrzymaliśmy 100 000 zł dofinansowania z programu „Cyfrowa Gmina”

Aktualności, Czwartek, 16 grudnia 2021
Otrzymaliśmy 100 000 zł dofinansowania z programu „Cyfrowa Gmina”

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na projekt złożony przez Gminę Czernica w ramach programu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zadania związane z cyfryzacją administracji publicznej, w tym poprawę cyberbezpieczeństwa.

 

Program grantowy „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”. Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Ubiegając się o dotację, gmina Czernica pozyskała maksymalne możliwe wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Głównym założeniem naszego projektu jest zwiększenie zdolności gminy Czernica do realizacji swoich zadań statutowych i realizację usług publicznych przy zachowaniu wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa oraz dostosowanie do stanu zagrożenia epidemiologicznego z uwagi na występowanie COVID-19. W ramach projektu przewidujemy refundację wydatków poniesionych przez gminę na zakup sprzętu IT na potrzeby pracy zdalnej pracowników Urzędu oraz Radnych Gminy Czernica. W celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa opracowana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zweryfikuje posiadane rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo elektroniczne oraz wskazane zostaną obszary problemowe. W konsekwencji zrealizowanej diagnozy wdrożone zostaną niezbędne działania inwestycyjne i proceduralne celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa gminy. W ramach tego zadania planowane będą zakupy sprzętu IT i/lub oprogramowania i/lub wdrożenie usług podnoszących poziom bezpieczeństwa.

 

 

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093