PRZEDŁUŻAMY TERMINY

Aktualności, Piątek, 13 marca 2020
PRZEDŁUŻAMY TERMINY

Szanowni Mieszkańcy!

 

W ślad za komunikatem Urzędu Gminy Czernica z dnia 13.03.2020r. z uwagi na prośbę dotyczącą ograniczenia osobistych wizyt, Wójt Gminy Czernica wydłuża na mocy obwieszczenia do dnia 17 kwietnia 2020 r. termin wyłożenia  do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który pierwotnie miał potrwać do 19 marca 2020r. Zmianie uległ również termin dyskusji publicznej, która zgodnie z nowym obwieszczeniem odbędzie się dnia 16 kwietnia 2020r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czernica. Również termin na składanie uwag uległ zmianie do dnia 12 maja 2020r. pełna treść nowego obwieszczenia znajduje się pod niniejszym linkiem: http://bip.czernica.pl/pl/6818/1,14529/obwieszczenie.html

 

Jednocześnie  zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ograniczenia zgromadzeń na podstawie informacji Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej  z dnia 13.03.2020r. planowane na 18.03.2020r. Walne Zgromadzenie Członków zostało odwołane i na ten moment nie ustalono innej daty. Pełna treść informacji dostępna jest pod linkiem: https://www.czernica.pl/page/34/spolki-wodne.html

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093