Trwają roboty budowlane związane z budową ul. Gajowej w Chrząstawie Małej.

Aktualności, Środa, 22 grudnia 2021
Trwają roboty budowlane związane z budową ul. Gajowej w Chrząstawie Małej.

Trwają roboty budowlane związane z budową ul. Gajowej w Chrząstawie Małej. Zaawansowanie robót drogowych na dzień 19.11.br, kiedy został dokonany ich odbiór częściowy, wynoszą 55,91%. Budowa nowego odcinka drogi gminnej jest dofinansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 15 grudnia br. na konto gminy wpłynęły środki z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 715 736,42 zł. Planowany termin zakończenia prac budowlanych zgodnie z umową z wykonawcą zadania to, 06.02.2022r.
W dniu 5 listopada 2021r. gmina podpisała umowę z firmą DROGTIM Adam Pawłucki na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Gajowej i Stawowej w m. Chrząstawa Mała, gmina Czernica z podziałem na II etapy, za kwotę 121.524,00zł brutto. Termin wykonania umowy 11 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093