SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Środa, 22 grudnia 2021
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Czernica dnia 30 grudnia 2021 r. o godz. 12.30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Informacja Wójta Gminy Czernica za rok 2021 o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Czernica ze swojej działalności w roku 2021.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) nadania nazwy placu (skweru) w miejscowości Dobrzykowice;
2) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (tereny zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych), gmina Czernica;
3) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na 2022 rok;
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, g. Czernica”  celem poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Czernica;
5) zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
6) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
7) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;
8) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
9) budżetu Gminy Czernica na 2022 rok;
10) nadania nazw ulic w miejscowości Kamieniec Wrocławski – ul. Daktylowa;
11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Narcyzowa;
12) nadania nazw ulic w miejscowości Krzyków – ul. Fiołkowa;
13) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2022, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.
9. Oświadczenia radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093