ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI

Aktualności, Środa, 29 grudnia 2021
ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

niezmiennie od wielu miesięcy walczymy aby wyprowadzić Kolej Dużych Prędkości (KDP) poza obszar Gminy Czernica. Przyszedł ten moment, że mogą się Państwo włączyć i wypowiedzieć poprzez wypełnienie ankiety przez co nas wspomóc w tej walce, do czego gorąco zachęcam. Im więcej wypełnionych ankiet tym lepiej dla nas. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu kilka minut.

Ankietę można wypełnić do 31 grudnia br. w formule online lub można też ją pobrać (TUTAJ) i po wypełnieniu zostawić w Urzędzie Gminy Czernica lub samodzielnie przesłać po jej wypełnieniu na adres: kdp.lodz-wroclaw@multiconsult.com.pl

 

Włodzimierz Chlebosz
Wójt Gminy Czernica

 

 

Jak wypełnić ankietę? Krok po kroku opisujemy poniżej cały proces

 

Wchodzimy w link ankiety (najwygodniejszy i najszybszy sposób):

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eHSrgTyNNkeLVH8r_Z-iDjZzW8TmG51Kv9unNPDQUwJUNEdISVAzVjFKVU9YNUJVOFVSV0o5RThZSC4u&web=1&wdLOR=c4A9F3FBB-7929-4A7A-9733-B092C0DA9910

  1. W kolejnym kroku należy podać swój prawidłowy adres e-mail.
  2. Następnie z listy gmin należy wybrać Gminę Czernica.
  3. Kolejny krok to wskazanie w jakim charakterze występujemy (4 opcje do wyboru).
  4. !BARDZO WAŻNY PUNKT! Który z przedstawionych (na stronie internetowej) wariantów przebiegu linii kolejowej uznaje Pan/Pani za najkorzystniejszy?

W tym puncie należy wybrać Wariant 44 – jest to wariant omijający naszą gminę.

  1. Kolejny krok to prośba o uzasadnienie wyboru najkorzystniejszego wariantu. Poniżej przedstawiamy jakich argumentów można użyć. Jeśli chcą Państwo podać inne uzasadnienia lub dodać coś więcej od siebie, to nic nie stoi na przeszkodzie aby to uczynić w tym właśnie punkcie:

Wariant 44 jest jedynym akceptowanym wariantem przez Mieszkańców, gdyż w całości omija teren Gminy Czernica i nie wiąże się z ingerencją w zamieszkałą tkankę gminy przy jednoczesnym poszanowaniu walorów historyczno – przyrodniczych gminy z jednoczesnym uwzględnieniem miejsc pod rozwój gospodarczy gminy (m.in. Wojskowe Zakłady Łączności i planowany port multimodalny wspierany przez Ministerstwo Infrastruktury).

 

  1. Następnie w pytaniu: Który z przedstawionych (na stronie internetowej) wariantów przebiegu linii kolejowej uznaje Pan/Pani za najbardziej niekorzystny?

Należy wybrać jeden z wariantów: Wariant 41 (pomarańczowy), Wariant 42 (jasnoniebieski), Wariant 43 (zielony)

  1. Następnie w uzasadnieniu należy wpisać:

Każdy z wariantów, zarówno wariant 41 jak i wariant 42 oraz wariant 43 są niekorzystne i  nie mogą zostać zaakceptowane z uwagi na poniższe:

Wariant 41: - Nieakceptowany

- projektowana linia kolejowa przecina obszar chroniony Natura 2000 (Grądy Odrzańskie);

- przebieg projektowanej linii oraz zakresu jej oddziaływania koliduje z zabudową mieszkaniową wsi Czernica (ul. Poziomkowa, ul. Św. Ojca Pio, w tym wyburzenia ul. Spacerowa, ul. Reja i częściowo ul. Wrocławska);

- przebieg projektowanej linii koliduje (wyburzenia) z zabudową mieszkaniową i gospodarczą w miejscowości Wojnowice;

- strefy oddziaływania inwestycji kolidują z zabudową ul. Przylesie, ul. Pogodną i Słoneczną w Wojnowicach (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

- przebieg trasy w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 320 „Pradolina Rzeki Odra”, gromadzącego wody piętra czwartorzędowego w utworach porowych, wymagającego szczególnej ochrony (w szczególności przed zanieczyszczeniami) - lokalizacja: lasy w Wojnowicach i Chrząstawie Małej.

 

Wariant 42: - Nieakceptowany

- przebiega wzdłuż zabudowanej części wsi i Wojskowych Zakładów Łączności;

- linia kolejowa przecina obszar chroniony Natura 2000 (Grądy Odrzańskie);

 - strefy oddziaływania inwestycji kolidują z istniejącym mpzp, teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wydane pozwolenia na budowę);

- przebieg projektowanej linii oraz zakresu jej oddziaływania koliduje z zabudową mieszkaniową wsi Czernica (ul. Poziomkowa, ul. Św. Ojca Pio, ul. Spacerową, ul. Reja i częściowo ul. Wrocławską;

- przebieg trasy (północ/południe) w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 320 „Pradolina Rzeki Odra”, gromadzącego wody piętra czwartorzędowego w utworach porowych, wymagającego szczególnej ochrony (w szczególności przed zanieczyszczeniami)- lokalizacja: lasy w Wojnowicach i Chrząstawie Małej.

 

Wariant 43: - Nieakceptowany

- projektowana linia kolejowa przecina obszar chroniony Natura 2000 (Grądy Odrzańskie);

- teren nisko ukształtowany, zalewowy, pokrywany okresowo przez wodę;

- zbyt duża bliskość do zabudowań mieszkalnych wsi Ratowice;

- przebieg koliduje z planowaną lokalizacją węzła logistycznego (multimodalnego portu śródlądowego) w Czernicy na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

- na wysokości zalewu w mpzp teren oznaczony symbolem 1PG (teren eksploatacji surowców mineralnych: przeznaczenie podstawowe - teren odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego;

- linia przebiega przez miejsce pamięci (pochówku) ofiar filii obozu koncentracyjnego AL Rattwitz;

- przebieg trasy w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 320 „Pradolina Rzeki Odra”, gromadzącego wody piętra czwartorzędowego w utworach porowych, wymagającego szczególnej ochrony (w szczególności przed zanieczyszczeniami) - lokalizacja: lasy w Wojnowicach i Chrząstawie Małej.

  1. W kolejnym punkcie zaznaczają Państwo wg własnego uznania odpowiedź na pytanie: Jaka jest Pana/Pani opinia dotycząca planów budowy nowej linii kolejowej?” (4 opcje do wyboru).
  2. Kolejny punkt to podanie postulatów własnych w zakresie zaprezentowanych wariantów przebiegu linii kolejowej. W tym punkcie można raz jeszcze podkreślić, że:

Wszystkie przedstawione warianty oznaczone pod nr 41, 42 i 43 są nieakceptowane z uwagi na warunki urbanistyczne, przyrodnicze oraz inne istotne czynniki, które mają wpływ na umiejscowienie poszczególnych tras w wybranych lokalizacjach. Przedstawione warianty z punktu widzenia uwarunkowań przyrodniczych (Obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”), gospodarczych (złoża kruszyw, planowana lokalizacja portu rzecznego w Ratowicach/Czernicy, aktywność gospodarcza w regionie) społeczno-egzystencjalnych (wyburzenia budynków mieszkalnych) jak również kulturowych (miejsce pamięci AL.Rattwitz), naruszają strukturę gospodarczą kulturową i przyrodniczą gminy Czernica.

  1. Ostatni krok to kliknięcie przycisku PRZEŚLIJ.

 

 

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Włodzimierz Chlebosz
Wójt Gminy Czernica

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093