TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH W ROKU 2022

Aktualności, Środa, 5 stycznia 2022
TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI  PODATKOWYCH  W ROKU 2022

 

Przypominamy, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) mają obowiązek złożyć deklarację:

- na podatek rolny do 15 stycznia każdego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności,

Osoby prawne:
DR-1
 Deklaracja na podatek rolny: docpdf
ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf

- na podatek od nieruchomości do 31 stycznia każdego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14  dni od dnia wystąpienia okoliczności,  

Osoby prawne:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości: docpdf
ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf

- na podatek leśny do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności,

Osoby prawne:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny: docpdf
ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf

Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych do 15 lutego każdego roku podatkowego.

Jeżeli kupiłeś pojazd po tym terminie – deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia zakupu.

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych: pdfdoc
DT-1/A Załącznik do Deklaracji DT-1: pdfdoc

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093