Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje

Aktualności, Czwartek, 20 stycznia 2022
Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, iż na dzień 01 stycznia 2022 r. zarówno stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i indywidualne numery kont, na które należy wnosić opłatę, nie uległy zmianie.

Aktualnie obowiązujące stawki opłat to:
- 28,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady segregowane).
- 56,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady zmieszane).

W związku z powyższym blankiety opłat nie będą wysyłane.

Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego do 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na kwotę opłaty tj. zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, wyprowadzka) lub sposobu gromadzenia odpadów należy złożyć do Biura Związku korektę deklaracji DO-1 o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA: możliwe jest wysłanie druku blankietu tylko drogą mailową po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela nieruchomości ze wskazaniem numeru ID (klienta), którego zgłoszenie dotyczy.


Związek Międzygminny Ślęza-Oława
ul. Żernicka 17; 55-010 Św. Katarzyna
tel. 71/391 91 50; fax. 71/391 91 53

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093