Projekt „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”

Aktualności, Poniedziałek, 31 stycznia 2022
Projekt „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”

Projekt „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”
realizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
- MŚP posiadające siedzibę/oddział/filię/zakład lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
z obszaru całego województwa dolnośląskiego
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG na terenie województwa
dolnośląskiego
- Realizacja projektu grantowego ma umożliwić przyznanie bonów/grantów projektom wpisującym się
w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030:
• Chemia i biomedycyna,
• Auto-moto-aero-space,
• Surowce naturalne i wtórne,
• Maszyny i urządzenia,
• Zielony ład,
• Przemysł 4.0,
• Życie wspomagane technologią.

 

SZCZEGÓŁY POBIERZ PDF

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093