Refundacja zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Aktualności, Poniedziałek, 14 marca 2022
Refundacja zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy,

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

Termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków, ustanawiano na dzień 16 marca 2022 r. (środa).

Wnioski o świadczenie pieniężne będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne określi Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia.

 

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093