ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Czernica z dnia 18 marca 2022 r.

Aktualności, Piątek, 18 marca 2022
ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Czernica z dnia 18 marca 2022 r.Na podstawie § 20 ust. 2 w związku z § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Wojnowice, stanowiącego załącznik nr 13 do uchwały nr XL/381/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 4961 ze zm.), zawiadamiam:


Zwołuję na dzień 23 marca 2022 r. na godz. 16.00, w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach przy ul. Głównej 41, zebranie wiejskie dla stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Wojnowice, z następującym porządkiem zebrania:
1) otwarcie zebrania;
2) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Wojnowice;
3) zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Czernica
/-/Włodzimierz Chlebosz

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093