Zawiadomienie Wójta Gminy Czernica z dnia 28 marca 2022 r.

Aktualności, Poniedziałek, 28 marca 2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Czernica z dnia 28 marca 2022  r.

 

 

Na podstawie § 21 w zawiązku z § 10 ust. 3 i § 11 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Wojnowice, stanowiącego załącznik nr 13 do uchwały nr XL/381/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 4961 ze zm.), zawiadamiam:

 

Zwołuję na dzień 27 kwietnia 2022 r. na godz. 16.30, w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach przy ul. Głównej 41, zebranie wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wojnowice, z następującym porządkiem zebrania:

  • otwarcie zebrania;
  • przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie jego wyników;
  • zakończenie zebrania.

Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Pana Jarosława Jagielskiego.

Wójt Gminy Czernica
 (-) Włodzimierz Chlebosz

 

PLIKI DO POBRANIA:

- ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA NR 34/2022
- ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA NR 35/2022

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093