Produkty z Banku Żywności już w gminie Czernica!

Aktualności, Wtorek, 5 kwietnia 2022
Produkty z Banku Żywności już w gminie Czernica!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w 2022 r. ponownie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W dniu 1 kwietnia 2022 r. otrzymaliśmy pierwszy transport z żywnością, który zawiera produkty takie jak: makaron, mielonkę, szynkę drobiową, powidła, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką oraz makrelę.
Na pomoc przy rozładunku produktów w świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach przybyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Wrocławskim. Dzielnie wspomagał ich Pan Jan Wroński oraz Mariusz Sofiński.  Dzięki wsparciu tak silnej ekipy produkty żywnościowe szybko zostały rozpakowane.
Informujemy, że osoby zgłoszone do Programu zostaną powiadomione telefonicznie o dniu i godzinie wydawania żywności. 
Osoby chętne, których miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci żywności tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł dla osoby w rodzinie, mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie produktów żywnościowych.
Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Salomońska – starszy specjalista pracy socjalnej, pod nr tel. 571 226 316.
Zespół Ośrodka składa serdeczne podziękowania Panom o wielkich sercach i silnych dłoniach, którzy dzisiaj zaangażowali się w wypakowanie żywności.

 

277728915_3106982242847128_5201588080400034722_n.jpg
277731004_3106982546180431_1496272746174615510_n.jpg
277731763_3106982409513778_2519611987313420653_n.jpg
277732586_3106982066180479_1895099582139376039_n.jpg

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093