„Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - przyjęcie dokumentu przez Radę Porozumienia ds. PZM MOFW

Aktualności, Piątek, 8 kwietnia 2022
„Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - przyjęcie dokumentu przez Radę Porozumienia ds. PZM MOFW

25 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia odbyło się uroczyste przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW). W spotkaniu, którego organizatorem była Wiceprezydent Wrocławia Pani Renata Granowska uczestniczyli przedstawiciele Miast i Gmin wchodzący w skład Rady Porozumienia ds. PZM MOFW i przedstawiciele Wykonawcy zamówienia LPW Sp. z o.o.  

„Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” to jeden z pierwszych w Polsce tego typu dokumentów, który kompleksowo ujmuje nowoczesne i ekologiczne rozwiązania komunikacyjne dla kilkudziesięciu gmin łącznie, w tym transport szynowy, autobusowy i rowerowy.

W dalszej kolejności dokument będzie przedłożony pod obrady rad wszystkich 38 gmin (w tym 37 z województwa dolnośląskiego i jednej z województwa opolskiego). Następnie, w trzecim kwartale 2022 r. rozpocznie się etap wdrażania planu.

Dokumenty PZM MOFW dostępne są na stronie BIP UG Czernica po linkiem: TUTAJ

 

O Planie Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Plan Zrównoważonej Mobilności to długoterminowa strategia, która ma zapewnić zbilansowany rozwój wszystkich środków transportu. Obejmuje on wszystkie formy przemieszczania ludzi i towarów oraz powiązania między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym z uwzględnieniem kwestii infrastrukturalnych, środowiskowych, organizacyjnych i operacyjnych.

Plan Zrównoważonej Mobilność składa się z dwóch części – operacyjnej, której realizacja przewidziana jest do 2030 r. i strategicznej – do 2035 r. Głównym założeniem planu jest oparcie komunikacji na transporcie szynowym z węzłami przesiadkowymi, którego uzupełnieniem ma być transport autobusowy. Wzrostowi ma ulec znaczenie pieszych i rowerzystów. Wreszcie poprawić ma się dostęp do transportu publicznego dla wszystkich mieszkańców regionu.

Cel opracowania:

  • zapewnienie wszystkim mieszkańcom obszaru uwzględnionego w dokumencie Planu, takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług,
  • poprawa stanu bezpieczeństwa,
  • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
  • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
  • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska z korzyścią dla mieszkańców i gospodarki.

Efektem wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilność dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, ma być zwiększony udział proekologicznych środków transportu (transport publiczny, rowerowy, komunikacja piesza i transport elektryczny), zmniejszone oddziaływanie na środowisko oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Opracowanie dokumentu wynika z zawartego 21 października 2020 r. Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wrocław zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia”.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093