SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Piątek, 8 kwietnia 2022
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Czernica dnia

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czernica;
2) przyznania Nagrody Gminy Czernica;
3) zmiany uchwały nr XXXIII/349/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
4) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację budowy chodnika w Gajkowie przy drodze wojewódzkiej nr 455;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czernica na rok szkolny 2021/2022;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich;
8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice – Pod Lasem.
7. Oświadczenia radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Rady.

POBIERZ PROJEKTY UCHWAŁ ZIP

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
/-/ Leszek KusiakUrząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093