Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Aktualności, Czwartek, 21 kwietnia 2022
Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 26 kwietnia 2022 r., o godz. 8.30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek posiedzenia:
1. Ocena stanu oświetlenia przy drogach i przedstawienie propozycji napraw oraz inwestycji w tym zakresie.
2. Ocena harmonogramu realizacji zadań na rok 2022.
3. Opiniowanie działań związanych z utrzymaniem zieleni i utrzymaniem czystości na terenach należących do Gminy Czernica.
4. Analiza funkcjonowania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czernica.
5. Inicjatywa lokalna.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Adam Jaskuła

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093