Kolej na wyposażenie i powrót.

Aktualności, Wtorek, 17 maja 2022
Kolej na wyposażenie i powrót.
 
W dniu 6 maja br. nastąpił odbiór końcowy rozbudowanego budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6. Docelowo mają w nim mieć siedzibę Filia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Posterunek Policji.
 
Efektem realizacji tego zadania jest ogólna powierzchnia wynosząca 447,50 m2 na trzech kondygnacjach. Na pierwszej ma znajdować się Posterunek Policji oraz dodatkowy lokal użytkowy do ewentualnego wynajmu. Natomiast na dwóch kolejnych umieści się biblioteka. Wartość umowna zadania wyniosła 3.126.137,73 zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy. Gmina od ponad dwóch lat zabiega o dotację w wys. 757.294 zł z budżetu Państwa na refundację kosztów pomieszczeń dla Policji.
 
W ciągu 1,5 miesiąca, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, rozpocznie się wyposażanie dwóch kondygnacji dla biblioteki. Tempo wyposażenia kondygnacji przez Policję i jej powrotu zależy od właściwych miejscowo Komend Policji (Wojewódzkiej i Miejskiej).
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093