Przedstawiciel Gminy Czernica w radzie nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Aktualności, Wtorek, 7 czerwca 2022
Przedstawiciel Gminy Czernica w radzie nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Z satysfakcją informujemy, że na wczorajszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A, w skład rady nadzorczej spółki weszła przedstawicielka Gminy Czernica – p. Ilona Ewa Czupta. W trzyosobowej radzie nadzorczej ARAW, funkcję członka rady pełni dwóch członków wyznaczonych przez Gminę Wrocław. Jedynego członka rady, spoza miasta, wybierają reprezentanci trzydziestu gmin, akcjonariuszy ARAW.

Wybór reprezentantki gminy Czernica, który odbył się przeważającą większością głosów, jest wyrazem zaufania, jakim obdarzona jest Gmina Czernica i dowodem dobrej współpracy, budowanej między samorządami na przestrzeni ostatnich lat. Pani Ilona Czupta jest osobą aktywną zawodowo od ponad 20 lat. Posiada wykształcenie wyższe humanistyczne. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Gospodarka nieruchomościami). Od  2016r.  jest zatrudniona na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Czernica a od 2019r. na stanowisku Kierownika Referatu Mienia i Transportu Publicznego. Posiada duże doświadczenie w pracy w radach nadzorczych zarówno w sektorze prywatnym (członek Rady Nadzorczej MAT-BUT HOLDING S.A. – MOTA ENGIL) jak również w radzie nadzorczej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica  Sp. z o. o., w której pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od października 2017r. pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa”.

W Urzędzie Gminy Czernica zajmuje się między innymi współpracą z lokalnym przedsiębiorcami. Ściśle współpracuje również z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w ramach wdrażania dwóch projektów: „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” oraz realizowanego przez ARAW wspólnie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej projektu pn. „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego". Wierzymy że dzięki nowo objętej funkcji członka Rady Nadzorczej ARAW S.A. przez naszą reprezentantkę, możliwa będzie dalsza realizacja projektów wspierających rozwój gminy Czernica, jak również owocna współpraca w ramach Aglomeracji Wrocławskiej.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093