Ceny prądu w górę! – wpływ na budżet gminny

Aktualności, Środa, 15 czerwca 2022
Ceny prądu w górę! – wpływ na budżet gminny

Kolejne zawiadomienia, które odbieramy od dostawców energii elektrycznej wieją grozą.
Według szacunków, cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrośnie w 2022r.do 1500 zł/1MWh. To m.in. efekt wysokich cen uprawień do emisji CO2. Taka dynamika wzrostu spowoduje drastyczne zwiększenie wydatków bieżących w budżecie gminy. Aktualnie gmina przygotowuje się do udziału w postępowaniu przetargowym na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2024 w ramach Gostyńskiej Grupy Zakupowej. Przystąpienie do grupy zakupowej w latach 2021-2022, zapewniło nam mimo rynkowych podwyżek, utrzymanie stałych cen prądu w 2022r. Po ostatnich, kwietniowych wzrostach cen gazu, które wyniosły ponad 300%, konieczne jest zabezpieczenie zwiększonych środków w budżecie gminy Czernica na 2023r. na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia dróg powiatowych, wojewódzkiej  i gminnych (2205 szt.) zasilenia infrastruktury wod-kan, szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich, bibliotek i pozostałych gminnych obiektów  komunalnych. Według wstępnych szacunków ceny prądu w 2023r. wzrosną o ok. 300%. 
I tak, przeznaczona w budżecie gminy na 2022r. kwota 750 tys. na oświetlenie drogowe, wzrośnie do kwoty 2 262 834 zł/rok, natomiast na energię elektryczną do pozostałych obiektów komunalnych należy zabezpieczyć kwotę 1 765 554 zł/rok.

 

Wobec tych gigantycznych podwyżek, gmina, wzorem innych samorządów, domagać się będzie od rządu działań osłonowych i pilnej nowelizacji m.in. Prawa energetycznego i aktów wykonawczych do niego.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093