Rozbudowa postępuje

Aktualności, Środa, 15 czerwca 2022
Rozbudowa postępuje

Trwają roboty budowlane na centralnym węźle przesyłu ścieków w Kamieńcu Wrocławskim. Aktualnie wykonawca prowadzi roboty na dwóch istniejących zbiornikach żelbetowych na gromadzenie ścieków dopływających do węzła. Trwają roboty ziemne pod wykonanie nowego zbiornika żelbetowego. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wartość umowna robót wynosi  9.565.710 zł i jest dofinansowana z programu Polski Ład w wys. 4.274.194,45 zł. Umowny termin zakończenia robót to 18 miesięcy od podpisania umowy (29.03.2022r.).

Efektem  końcowym zadania będzie zwiększenie retencji zbiorników na węźle o 2000m3, co służyć będzie wszystkim mieszkańcom i firmom korzystającym z przewodowej kanalizacji sanitarnej. Równolegle węzeł przyjmuje na bieżąco ścieki z szamb zlokalizowanych w sołectwach niepodłączonych do kanalizacji przewodowej.                                     

asa1.jpg
asa4.jpg
asa2.jpg
asa3.jpg

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093